Amazon expert - Seller, FBA, Amazon annonsering, SEO - Retime

Contact us

Retime – Din Amazon partner


 

Vid en första anblick kan det kännas jobbigt att börjadet sig att sälja på Amazon. Hur ska produktinformationen optimeras? Hur med beskattningen och hur ska olika landsspecifika frågeställningar beaktas? Ingen panik. Våra Amazon experter hjälper dig att bygga en Amazon-butik, där du effektivt kan sälja dina produkter. Retime är en Amazon konsult och expert, som koncentrerar sig att bredda kundernas affärer.

Amazon FBA vs. FBM

På Amazons marknadsplatser kan man antingen sälja via Amazons lager (FBA-Fullfillment by Amazon, dvs. Amazon sköter alla leveranser) eller från eget lager (FBM-fullfilment by Merchant). I båda fallen kan vi implementera försäljningen oberoende av om företaget är litet eller stort. Att använda sig av FBA är på många sätt att föredra. FBA är lättare för såväl kunderna som det säljande företaget. Bland annat är produkter som säljs via FBA automatiskt så kallade Amazon Prime-produkter. Prime-statusen garanterar en viss status och synlighet. Amazon Prime är ett kundprogram, som garanterar Amazons kunder gratis leveranser och bättre service (Bland annat Amazons egna kundservice) Amazon Prime kunderna föredrar Prime-produkter.

Seller Central

Seller Central-kontot är det konto som företaget eller varumärket öppnat för att administrera försäljningen. Vi hjälper dig att öppna kontot med allt från det praktiskt-byråkratiska kring identifiering till listning av produkterna, administreringen av innehållet och optimering av texter och bilder. Retimes experter sköter för din räkning optimeringen av annonserna, rapportering, fortlöpande uppföljning och uppdatering av kontot.

Europa utgör en marknadsplats för Amazon. Det innebär att det räcker med ett Seller Central-konto för de europeiska marknaderna. I samma konto kan man öppna butiker i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Nederlanden och snart också i Sverige. Varor kan från samma lager distribueras till hela Europa. Du kan själv bestämma till vilka länder produkterna ska skickas eller inte skickas.

Vendor Central

För att få ett så kallat Vendor-konto måste man få en inbjudan från Amazon. Affärsmodellen påminner rätt mycket om normal grosshandel. Amazon bestämmer hur mycket och när de beställer en enskild vara, dessutom bestämmer de utförsäljningspriset. Retime sköter för din räkning optimeringen av innehållet och marknadsföringen.

Amazon produktsidor

Retime erbjuder en rad av Amazons produkttjänster, s.s. skapandet av SEO vänliga produktsidor. Rätt optimerade produktsidor ger bättre förutsättningar för att synas högre upp i sökresultaten. Våra experter kan skapa optimerade produktlistor för olika typer av produktkategorier.

Retime bistår i en riktig klassificeringen och optimeringen av produkterna. Det görs bland annat genom effektiva nyckelordskombinationer, optimering av produktbeskrivningarna, tekniska detaljer och en rad andra åtgärder som bidrar till en ökad försäljning.

Amazon SEO

Kunderna söker produkter genom att använda Amazons sökfunktion. Vid sökningen kan det visas såväl betalda som organiska sökresultat. Den köpta annonseringen hanteras antingen via Seller Central- eller Vendor Central-kontot. Även SEO åtgärderna sköts via respektive konto. En optimal kombination av köpt och organiskt sök är av avgörande betydelse för att maximera försäljningen. Då du förbättrat din placering i Amazons sökresultat kan det vara en säljkanal till en helt ny kundkrets och därigenom ökad försäljning. Glöm inte att Amazon är i en viktig roll då du söker nya marknader och försäljning.

Amazon Annonsering

Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display, PPC, DSP; Det är rätt utmanande att få synlighet på Amazons plattformer utan köpt marknadsföring och det lönar sig att reservera en egen budget för det här. Sponsored Products ger möjlighet för att dina produkter syns på sökordssidorna eller på konkurrenternas produktsidor. Sponsored Brands är varumärkesreklam som syns högst uppe på sidan på sökresultatet och för kunden direkt till din Amazon Store-sida. För att använda Sponsored Brands annonser, måste du ha ett registrerat varumärke.

A+ innehåll

A+ är utvidgad innehåll om produkten, företaget och varumärket och det lönar sig att göra det på varje produktsida. Såsom men Sponsoredd Brands krävs det att du har ett registrerat varumärke för ifrågavarande marknadsplats. Hur den här informationen får visas regleras av Amazons detaljerade direktiv. Detta gäller såväl texter som bilder. Retimes experter hjälper dig dock mer än gärna att bygga upp den på rätt så att den är SEO-vänlig. A+ innehållet är av stor betydelse för den organiska synligheten och därigenom för att konsumenten ska välja just dina produkter.

Storefront

Amazon Storefront (sidan för ditt företags varumärke) skapar en bättre köpupplevelse. Största fördelen är att du kan erbjuda dina kunder ett skräddarsytt innehåll och ge mer information om ditt varumärke. Storefront-sidan ger bättre möjligheter för att styra trafiken (on och off Amazon) för varumärkets alla produkter. Varumärkessidan är den plats dit företagets marknadsföring bör satsas. Retimes experter bistår i att skapa den bästa möjliga planen och förverkligandet.

Se exempel på en Storefront-sida HÄR

Hantering av ett befintligt konto

Vi kan erbjuda information om konkurrenssituationen och försäljningsinformation per marknadsplats. På så sätt har du möjligast riktig information som underlag för beslutsfattandet. Våra experter stöder också genom att uppdatera och lägga till produktbilder, följer med prisnivån, uppdaterar produktbilderna och sköter marknadsföringen av produkterna med hjälp av köpta sökord.

Våra experter kan analysera befintliga produktsidor och köpta marknadskampanjer. Vi optimerar produktinformationen med relevanta nyckelord och skapar Amazon sponsored Products-reklam. På så sätt kan försäljningen och synligheten stärkas. Vi kan bistå med konkurrensanalyser, där vi bland annat kan utreda utvalda konkurrenters prisstrategier, så att de egna priserna kan uppdateras att motsvara den rådande konkurrenssituationen och stärka de egna konkurrensfördelarna.

“Retime hjälper dig att börja sälja och optimera dina Amazon produkter på alla marknadsplatser. Vi hjälper ditt företag att ta försäljningen till en ny nivå och bygga en fungerande och framgångsrik Amazon Store.”

Ta kontakt

RETIME FINLAND
Salomonkatu 17 A 12, 5th floor
00100 Helsinki, Finland
sales@retimeagency.com

RETIME SWEDEN
Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm, Sweden
sales@retimeagency.com

RETIME I MEDIA:
Ehandel
Tekniikka&Talous
Markkinointi&Mainonta
Kauppalehti
Computer Sweden

Jani Ovaska
CEO
jani.ovaska@retimeagency.com
Tel. +358 40 715 6922

Ta kontakt:

Joakim Lönnroth (Sweden & Norway)
joakim.lonnroth@retimeagency.com
Tel. +46 73 853 5867

Pasi Bruun (Finland & Denmark)
pasi.bruun@retimeagency.com
Tel. +358 40 515 2626

Charlize Kang (Asia)
charlize.kang@retimeagency.com
Tel. +34 63 463 1765

Våra partners

Mirum

Några av våra kunder

Bonne Jalo Helsinki Lumene Kaslink Viaminnet Panduro Hobby Plastex Transmeri